Narystė

Priėmimo į asociaciją reikalavimai

Lietuvos karjeros specialistų asociacijos (toliau-LKSA) nariu gali tapti asmenys, susiję su karjeros paslaugų teikimu švietimo, ugdymo, socialinėje ir kitose srityse (šiuo atveju karjeros paslaugos suprantamos kaip profesinis orientavimas, kurio tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą).

LKSA nariui būtinas aukštasis universitetinis išsilavinimas (privalumas – karjeros valdymo/karjeros projektavimo magistro diplomas) arba jam prilyginta lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; ne trumpesnė kaip 3 metų darbo patirtis karjeros paslaugų teikimo srityje; aukšta motyvacija ir siekis teikti kokybiškas karjeros paslaugas; nuolatinis aktyvus karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimas ir kompetencijų plėtojimas.

LKSA narys yra fizinis asmuo ir negali šališkai atstovauti nei vienos Lietuvos bei užsienio aukštosios mokyklos, kitų organizacijų interesų.

Kandidatas į LKSA narius el. paštu – info.karjeros.asociacija@gmail.com – pateikia užpildytą anketą-prašymą, CV bei mažiausiai vieną LKSA esamo nario rekomendaciją, aukštojo universitetinio išsilavinimo diplomo (-ų) kopiją ir įrodymą apie ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį karjeros paslaugų teikimo srityje (tai gali būti pažyma ar pažymėjimas, jeigu asmuo tokią turi).

Kandidatai į LKSA narius kviečiami pokalbiui į Valdybos posėdį. Nauji nariai priimami LKSA valdybos sprendimu. Apie valdybos sprendimą informuojama el. paštu ir telefonu.

Kandidatas į LKSA narius turi būti pasirengęs laikytis LKSA priimto etikos kodekso, su kuriuo jis pasirašytinai bus supažindintas Valdybos posėdžio metu. Nauji nariai įtraukiami į LKSA narių sąrašą, kai sumoka stojamąjį mokestį 50 € bei metinį LKSA
narystės mokestį 50 € .

Mokesčiai (pervedant į LKSA banko sąskaitą) turi būti sumokėti per 15  kalendorinių dienų nuo valdybos sprendimo, apie kur į informuojama el. paštu ir telefonu. Naujiems nariams organizuojami LKSA įvadiniai mokymai, už kuriuos kandidatai susimoka patys.