Mokymai

PASLAUGOS MOKINIAMS

1 TEMINĖS PASKAITOS

2 STUDIJŲ LIETUVOJE IR UŽSIENYJE INFORMACIJA

3 INDIVIDUALIOS KARJEROS KONSULTACIJOS

4 KARJEROS KOMPETENCIJŲ UGDYMO MODULIS

5 KARJEROS NAKTIS

1 TEMINĖS PASKAITOS

MOKINIAMS. Tikslas – suteikti žinių, ugdyti gebėjimus ir kompetencijas, suprasti bei formuoti
nuostatas bei supažindinti mokinius su mokymosi, saviraiškos ir darbo pasaulio galimybėmis.

Suvokti, kad karjera – tai visą gyvenimą trunkantis procesas, kurį reikia sumaniai valdyti, jog karjerai ne mažiau
nei išsilavinimas yra svarbu lankstumas, persiorientavimas, prisitaikymas prie kintančios aplinkos ir sąlygų, drąsa
ir pozityvumas veikti neapibrėžtume.

Trukmė: 1-2 val. Kaina: 168 eur / 1 val.

Temos: „Paties geriausio pasaulio pašnekovo paslaptys“, „Stresuoju?!..“, „Tarpusavio pagarba,
atvirumas, pasitikėjimas“, „Memų įtaka karjeros pasirinkimui“, „Kam mokytis, jei viską darys robotai?“,
„Kaip atrasti tai, kas Tavo?“, „Pranok save“, „Atraskime samanose baravykus“, „Mano laiko vagys“,
„Kūrybiškumas ir verslo idėjų generavimas“ ir kt.

PEDAGOGAMS. Paskaitos ir kvalifikacijos tobulinimo mokymai-seminarai, skirti plėtoti kompetencijas,
reikalingas ugdymo karjerai integravimui į mokomuosius dalykus, netradicinių ugdymo karjerai metodų
taikymui, konsultavimui ir kt.(pagal sąrašą).

Paskaitos bendrosioms kompetencijoms stiprinti , reikalingoms karjeros planavimui bei konsultavimui.

Trukmė: 2 – 4 – 6 – 8 val. Kaina: 168 eur / 1 val.

Temos: „45×10“: karjeros paslaugų teikimas šiandieninėje mokykloje“, “Karjeros ugdymo kompetencijos
mokytojo darbe”, „Vadovo lyderystės kodas“, „Efektyvus mokymasis ir mokymas“ ir kt.

Išduodami dalyvio pažymėjimai. Mokymus galima finansuoti mokinio krepšelio lėšomis.

 TĖVAMS. Paskaitos/diskusijos, kurių tikslas įtraukti tėvus į vaikų mokymosi procesą ir karjeros planavimą,

padėti geriau juos suprasti bei palaikyti priimant svarbius gyvenimo sprendimus.

Trukmė: 2-3 val. Kaina: 200-400 eur

Temos: „Kai aš mažas buvau“, “Memų įtaka karjeros pasirinkimui”, Kaip padėti vaikams išsirinkti profesiją?“ ir kt.

2 STUDIJŲ LIETUVOJE IR UŽSIENYJE INFORMACIJA

MOKINIAMS. Tikslas – supažindinti su JAV, ES ir Lietuvos aukštojo mokslo specifika, aukštųjų mokyklų

tipais, akreditacija, diplomais, stojimo procedūromis, susikurti kalendorių bei veiksmų planą, supažindinti su

preliminariu biudžetu.

Trukmė: 1-2 val. Kaina: 168 eur / 1 val.

Temos: „ES, JAV ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemos“ (11-12 kl.), „Motyvacijos laiško rašymo dirbtuvės“,
„Mano indėlis į mano gerovės kėlimą“ ir kt.

PEDAGOGAMS. Tikslas – suteikti aktualią ir naudingą informaciją mokytojams, klasių auklėtojams, administracijai apie
reikalavimus dokumentams ir terminams.

Trukmė: 1,5-3 val. Kaina: 250-300 eur

Temos: „ES, JAV ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemos“, “Rekomendacijų užsienio universitetams rašymo
dirbtuvės”, „Mokyklos ruošiami dokumentai“ ir kt.

TĖVAMS. Vaikų norų ir tėvų galimybių įsivertinimas.

Tikslas – akcentuoti svarbiausius dalykus, kuriuos turėtų žinoti tėvai, supažindinti su JAV, ES ir Lietuvos aukštojo mokslo
specifika, aukštųjų mokyklų tipais, akreditacija, diplomais, stojimo procedūromis, susikurti kalendorių bei veiksmų planą,
aptarti biudžetą.

Trukmė: 1,5-3 val. Kaina: 260 eur

Temos: „Tėvai tėvams: apie studijų užsienyje finansinio krepšelio ypatumus“, „Studijos užsienyje: svarbiausi
dalykai, ką turi žinoti tėvai“, „Esminė transformacija“, „Laimės receptas“ ir kt.

3 INDIVIDUALIOS KARJEROS KONSULTACIJOS MOKINIAMS.

Tikslas – padėti mokiniui analizuoti karjeros problemas, įveikti sprendimų priėmimo sunkumus, suteikti visą reikalingą pagalbą,
susijusią su jo pasirinkimais, gebėjimais. Padrąsinti ir padėti atsikratyti stereotipų apie karjeros sampratą.

Trukmė: 1 val. Kaina: 35 eur

BLITZ konsultacijos mokiniams. Vienu metu atvyksta ir dirba keletas karjeros konsultantų, galima organizuoti vienai
klasei arba kelioms klasėms.

Renginio trukmė: 2- 4val., vienos konsultacijos trukmė: 30min.  Kaina: 20 eurų konsultacija.

TĖVAMS. Tėvams kyla ne mažiau klausimų nei jų vaikui, kuomet ateina pasirinkimo momentas ir vienokio ar

kitokio sprendimo priėmimo laikas. Karjeros konsultacija suteikia aktualią ir savalaikės informacijos šaltinius apie studijas,
savanorystę ir kitus aktualius klausimus.

Trukmė: 1 val. Kaina: 35 eurų konsultacija.

4 KARJEROS KOMPETENCIJŲ UGDYMO MODULIS MOKINIAMS.

 „4KK”

Keturių karjeros kompetencijų ugdymo modulis visai dienai. Praktiniai užsiėmimai, skirti šioms karjeros

kompetencijoms: Savęs pažinimas/ Profesijų pasaulio (aplinkos) pažinimas/ Karjeros planavimas/ Karjeros

įgyvendinimas . Rekomenduojama dalyvauti visoms pasirinkto amžiaus grupės klasėms (pvz., visos aštuntos), užsiėmimai vyksta
vienu metu atskirai visose klasėse.

Su kiekviena klase dirba 2 konsultantai. Pabaigoje – bendras renginys salėje su kiekvienos klasės paruoštais

pristatymais.

Trukmė: 6 pamokos – 6 val. (gali būti 5 pamokos be paskutinės dalies).

Kaina: vienai klasei – 280 eurų, jei dalyvauja daugiau nei viena klasė (pvz., visos 10 klasės) – 210 eurų.

5 KARJEROS NAKTIS MOKINIAMS

„Iš debesų ant žemės“ ir kt.

Netradiciniu laiku, netradiciniais metodais bei pokalbiais skatinti rinktis savo svajonių profesiją.

Tikslas-įdomiau, efektyviau, per komandinius žaidimus, pokalbius geriau pažinti save ir savo karjeros galimybes. Tikslų išsikėlimas,
informacijos srauto valdymas.

Karjeros naktis mokykloje

Trukmė: 12 val. Dalyviai: 100 moksleivių. Kaina: 19 eurų mokiniui, į kainą įeina priemonės, kviestiniai lektoriai, maitinimas, įranga.

Išvažiuojamoji karjeros naktis

Trukmė: 12 val. Dalyviai: 150 moksleivių

Kaina: 40 eurų mokiniui, į kainą įeina priemonės, kviestiniai lektoriai, maitinimas, nakvynė.

*Temų sąrašas derinamas su kiekviena mokyklos bendruomene pagal poreikius.

Lietuvos karjeros specialistų asociacijos kitus mokymus ir kainas rasite čia.

LKSA paslaugos 2023