Naujienos

Kodėl Lietuvos abiturientai nežino, ką gyvenime nori veikti?

Žurnalo „Reitingai” vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas Nors galimybės dabar milžiniškos, nors informacijos kiekiai neaprėpiami, nors informacijos šaltinių šimtai, daugybė jaunuolių profesiją ir būsimą mokymosi įstaigą renkasi panašiai, kaip ir jų tėvai prieš 30 metų. Bet juk tėvai informacijos ir galimybių turėjo dešimtis kartų mažiau. Sunku patikėti, bet šiuo metu atsakingai ir motyvuotai profesiją renkasi nuo 10 iki 20 proc. Lietuvos jaunuolių. O kai viena karjeros mokytoja atliko pirmakursių apklausą viename universitete, kuris dar nepagarbiai vadinamas ir „diplomų fabriku“, paaiškėjo, kad tik du procentai apklaustų pirmakursių senokai svajojo apie studijas šiame universitete ir įstojo į tą studijų programą, į kurią norėjo. … Skaityti daugiau

KTU daktarė apie minimumą, mentalitetą ir apie tai, jog švietimo sistema neugdo lyderių

Kauno technologijos universiteto ekonomistė daktarė Edita Gimžauskienė sako, kad pagrindinė problema yra žmonių, kurie gauna minimumą, mentalitetas. Kodėl kai kurių profesijų atstovai mūsų šalyje uždirba tiek nedaug – ar patys žmonės deda per mažai pastangų, kad tobulėtų, ar darbdaviai neskiria pakankamai dėmesio darbuotojų kvalifikacijos kėlimui? O gal statistika neatspindi tikrovės? Savo mintimis ir įžvalgomis dalijasi Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo fakulteto (EVF) dekanė prof. E. Gimžauskienė. <…> Siekiant geriau suprasti statistikos piešiamą vaizdą, tikslinga analizuoti skirtingų šalių ūkio struktūros skirtumus. Šalyse, kuriose vyrauja daugiau pridėtinės vertės kuriančios ūkio šakos, atlyginimo skirtumai yra mažesni. Daugiau į tradicines pramonės šakas orientuoto šalys … Skaityti daugiau

Visuomenei ir politikams pateikėme rezoliuciją dėl karjeros paslaugų užtikrinimo

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkui Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriui REZOLIUCIJA DĖL PROFESINIO ORIENTAVIMO/KARJEROS PASLAUGŲ UŽTIKRINIMO 2015 m. kovo 13-14 d. Palanga   Lietuvos karjeros specialistų profsąjunga ,,Solidarumas“, vienijanti Vilniaus, Kauno, Jonavos, Utenos, Alytaus, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Radviliškio, Raseinių, Birštono, Druskininkų miestų ir rajonų karjeros specialistus, 2015 m. kovo 13-14 d. karjeros specialistų konferencijoje, išanalizavusi 2014 m. lapkričio 27 d. Valstybinio audito ataskaitą „Kaip organizuojamas ir vykdomas mokinių profesinis orientavimas“, 2014 … Skaityti daugiau

Lietuvos moksleivių sąjunga palaiko ugdymą karjerai mokyklose

Lietuvos moksleivių sąjunga suvokdama ugdymo karjerai svarbą ir reikalingumą moksleiviams bei ugdymo įtaką šalies darbo jėgos efektyvumui ir aktyvumui ateityje ragina vadovautis Valstybinės švietimo strategijos 2013 – 2022 19.4 punktu: ,,sudaryti sąlygas asmenims savarankiškai valdyti karjerą teikiant individualizuotas įvairių formų paslaugas realioje ir virtualioje aplinkoje, plečiant tam reikalingus gebėjimus ir galimybes, ugdant svarbias kompetencijas, formuojant gyvenimo kelio (karjeros) rinkimosi sąmoningumą bei ugdymosi tęstinumą’’ bei atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus. 1. Užtikrinti lygias galimybes ir ugdymo karjerai prieinamumą mažesniuose miestuose, daugiau dėmesio skirti atokiose kaimo mokyklose esantiems moksleiviams; 2. Suteikti konsultacijas karjerai nuo 8 klasės: moksleiviams suteikti informacijos, kodėl yra svarbu planuoti … Skaityti daugiau

Karjeros specialistų ateitis mokyklose svarstoma Seime

2015 kovo 18 dieną Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto darbotvarkėje buvo įtrauktas punktas “Parlamentinė kontrolė dėl Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos ,,Kaip organizuojamas ir vykdomas mokinių profesinis orientavimas“ rekomendacijų įgyvendinimo (kviečiami Švietimo ir mokslo ir Ūkio ministerijų atstovai) (E. Bulotaitė)”. ŠMM atstovavo Aleksandra Sokolova, Saulius Zybartas ir Mečislavas Griškevičius. Mūsų asociaciją atstovavo Kęstutis Mikolajūnas ir Vidutė Ališauskaitė, LMNŠC atstovavo Danutė Talačkaitė. ŠMM pristatė projekto “Ugdymas karjerai” (sutrumpintas pav.) veiklas bei rezultatus, nes būtent šio metu buvo daugiausia dėmesio skirta ugdymui karjerai mokyklose (anksčiau vadinta “profesinis orientavimas”). Taip pat projekto metu daug dėmesio buvo skirta karjeros specialistų tobulinimuisi. Bendras visų … Skaityti daugiau

Referencinės grupės susitikimas

Rugsėjo 17 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko ELGPN (angl. European Lifelong Guidance Policy Network) projekto Referencinės grupės susitikimas, skirtas aptarti suaugusiųjų ir socialinės atskirties grupių ugdymo karjerai paslaugų teikimo situaciją ir problematiką Lietuvoje. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos karjeros specialistų asociacijos atstovai Vidutė Ališauskaitė bei Kęstutis Mikolajūnas. Susitikimo darbotvarkėje: Pasidalinimas naujovėmis, susijusiomis su profesinio orientavimo politika ir praktika. Atlikto tyrimo “Ugdymas karjerai Lietuvoje” rekomendacijų vykdymo.  Suaugusiųjų ir socialinės atskirties grupių ugdymo karjerai paslaugos Lietuvoje ir probleminių sričių išskyrimas (diskusija). Kęstutis Mikolajūnas pasidalino besibaigiančio VšĮ „Media Orbis“ įgyvendinamo pagal pasirašytą susitarimą su Lietuvos darbo birža Euroguidance projekto “Jaunų bedarbių karjeros valdymo … Skaityti daugiau

Tarptautinės jaunimo dienos paminėjimas Vilniaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre

Jaunimo darbo centre Vilniuje 2014 m. rugpjūčio 12 d., minint Tarptautinę jaunimo dieną, vyko renginiai „Mūsų jaunimas – iššūkių nebijanti karta“. Prie apskritojo stalo diskutavo jaunimo politikos atstovai, jaunimo organizacijų vadovai, karjeros specialistai, o mokymų salėje buvo organizuojami jaunimui skirti verslumo skatinimo, savęs pažinimo, motyvacijos ir kūno kalbos aspektų aptarimo praktiniai užsiėmimai. Apie iššūkius jaunimui kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriaus vedėjas, Jaunimo metodinės tarybos prie Vilniaus teritorinės darbo biržos pirmininkas Jonas Laniauskas ir Jaunimo reikalų tarybos narys, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ pirmininkas Aistis Ramanauskas bei Lietuvos karjeros specialistų asociacijos atstovė Agnė Junevičiūtė. Pranešėjai pasveikino gausiai susirinkusį … Skaityti daugiau

„Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“

„Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“ vyks š. m. spalio 16-17 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, 4-ioje salėje. Tai – moksleivių profesinio orientavimo į tekstilės ir aprangos sektorių renginys, kurio metu Lietuvos moksleiviai bus supažindinami su aprangos ir tekstilės pramonės sektoriumi. „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“ tikslas– moksleivių ir jaunimo tarpe populiarinti Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonę kaip inovatyvią, naujas technologijas taikančią, konkurencingą pramonės šaką, turinčią ilgalaikes ir patrauklias verslo plėtros perspektyvas, formuoti teigiamą aprangos ir tekstilės pramonės įvaizdį. Šiame renginyje prisistatys Lietuvos aukštosios ir profesinės technikos mokyklos, ruošiančios darbininkiškas profesijas ir specialistus aprangos ir tekstilės pramonei , tokiu būdu pristatant jaunimui visą galimų profesijų mūsų sektoriuje … Skaityti daugiau

Jauni bedarbiai įgijo daugiau pasitikėjimo ir kompetencijų

Birželio–rugsėjo mėnesiais pagal VšĮ „Media orbis” su Lietuvos darbo birža pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą buvo įgyvendintas projektas „Jaunų bedarbių karjeros valdymo kompetencijų tobulinimas naudojant inovatyvius metodus“. Visose šalies teritorinėse darbo biržose bei jų skyriuose (iš viso 24 miestuose) VšĮ „Media orbis” samdyti lektoriai karjeros konsultantai – Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariai pravedė 40 motyvacijos didinimo ir simuliacinių darbo pokalbio užsiėmimų, kuriuose dalyvavo iš viso 581 dalyvis. Atliktas renginių dalyvių pasitenkinimo teiktomis paslaugomis tyrimas. Naudojant atviro tipo grįžtamojo ryšio anketas apklausta 480 respondentų. Trečdalis jų tvirtino įgiję vertingų žinių ir supratimo apie efektyvaus savęs pristatymo, darbo pokalbio technikos ypatumus. Kiti respondentų atsakymai … Skaityti daugiau

Karjeros konsultantai parodoje „Studijos 2014“

Per tris parodos „Studijos 2014“ dienas kelios dešimtys karjeros konsultantų iš visos Lietuvos suteikė net 1003 individualias konsultacijas mokiniams, studentams ir tėvams; pravedė 7 patyriminius užsiėmimus jaunimui apie tai, kaip pažinti save, išsikelti tikslus,  siekti jų, savarankiškai mąstyti, atsakingai planuoti savo ateitį ir kt. Taip pat pravestas renginys mokytojams, kuriame aptarti individualaus ir grupinio konsultavimo ypatumai, varbiausi konsultavimo aspektai, išbandytos kai kurios technikos; ir galiausiai – pranešimas „Auklėjimo provokacijos“ – originalios, netikėtos, praktiškos idėjos tėvams bei mokytojams.                                               … Skaityti daugiau