Home » Misija, tikslai, veiklos

Misija, tikslai, veiklos

Asociacijos misija – kurti ir plėtoti kokybiškų ir veiksmingų karjeros paslaugų sistemą, kuri padėtų žmonėms sąmoningai kurti savo karjerą.

Asociacijos kaip organizacijos vizija – veiksminga, suburianti, sinergizuojanti, profesionali, naudinga visuomenei ir savo nariams asociacija, apjungianti Lietuvos karjeros specialistus.

Asociacijos tikslai:
karjeros paslaugų kokybė;
aukšta karjeros specialistų kompetencija;
sąmoningas žmonių požiūris į savo karjeros kūrimą;
palankios sąlygos karjeros paslaugų teikimui;
karjeros paslaugų prieinamumas.

Asociacija ir jos nariai savo veikloje remiasi plačia karjeros samprata, kai karjera suprantama kaip sąmoningas savo gyvenimo kūrimas, atradimas ir vystymas mokymosi, darbo ir saviraiškos veiklų, kuriomis asmuo realizuoja save ir yra naudingas kitiems.

Asociacijos veiklos sritys ir uždaviniai:

profesionaliai ir aktyviai dalyvauti nacionalinių karjeros srities projektų, iniciatyvų, strategijų, dokumentų rengime, vertinime ir įgyvendinime;

aktyviai skatinti ir pasiekti nuolatinį karjeros specialistų profesinį tobulėjimą (kvalifikacijos tobulinimo sistema, mokymai, į(si)vertinimai ir pan.);

pasiekti intensyvų bendradarbiavimą, kooperaciją, informacijos ir gerųjų praktikų sklaidą karjeros paslaugų ir švietimo srityse;

skatinti profesionalaus karjeros paslaugų turinio kūrimą ir tobulinimą, gerųjų patirčių sklaidą;

šviesti visuomenę karjeros klausimais, skatinti žmones sąmoningai kurti savo karjerą;

pasiekti ir realizuoti susitarimus, reikalingus užtikrinti karjeros paslaugų kokybę (karjeros paslaugų kokybės gairės, standartai, tyrimai ir pan.);

sudaryti kuo palankesnes sąlygas plėtoti karjeros paslaugų veiklą;

atstovauti ir kitus karjeros paslaugų sektoriaus interesus.


Post a Comment