Home » Kontaktai

Kontaktai

Lietuvos karjeros specialistų asociacija
kodas 303184430

info/eta/success.lt

Prezidentė Neringa Miniotienė

Direktorius Sergejus Marmazovas
8 655 22415

Naujų narių priėmimas Sergejus Pavlovas
8 604 74442

Adresas korespondencijai
Lietuvos karjeros specialistų asociacija
Perkūnkiemio g. 41, Vilnius

Valdybos nariai
Neringa Miniotienė, Kęstutis Mikolajūnas, Sergejus Pavlovas, Dalia Gaidamavičiūtė, Gytautas Damijonaitis, Žygimantas Grakauskas, Aivaras Pranarauskas.


Post a Comment