Home » Mūsų darbai » Žmogiškųjų išteklių būklės ataskaita 2018

Žmogiškųjų išteklių būklės ataskaita 2018

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) parengtoje apžvalgoje pirmą kartą nagrinėjami Lietuvos žmogiškieji ištekliai naudojant valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis. Apžvelgiama bendra žmogiškųjų išteklių situacija, gyventojų užimtumas, pajamų pasiskirstymas ir kiti aspektai, taip pat apskričių specifika bei išskirtys savivaldybėse, pateikiama informacija apie specialistų integraciją į darbo rinką.

Pirmoje ataskaitos dalyje nagrinėjama bendra situacija apie žmogiškuosius išteklius Lietuvoje, pateikiama kontekstinė informacija, atskleidžianti bendrąsias tendencijas. Taip pat detaliau analizuojami žmogiškieji ištekliai regionuose, pateikiant informaciją atskirai kiekvienai apskričiai, plačiau apžvelgiant išsiskiriančius aspektus apskrityje bei būdingus atskiroms savivaldybėms. Paskutiniame pirmosios dalies skyriuje nagrinėjama specialistų integracija į darbo rinką, apžvelgiant Lietuvos aukštojo ir profesinio švietimo sektoriuose rengiamų specialistų atitikimą darbo rinkos paklausai, parengtų specialistų karjeros pradžios rezultatus (įsidarbinimą, draudžiamąsias pajamas).

Antroji dalis skirta šių metų ataskaitos temai – žmogiškųjų išteklių migracijai. Šioje dalyje daugiausia dėmesio skiriama emigravusiems iš Lietuvos, jų charakteristikoms (amžius, išsilavinimas, užimtumas, gyvenamoji vieta) ir galimai emigraciją lėmusioms priežastims. Pateikiama ir oficialiuose duomenų šaltiniuose prieinama informacija apie grįžusius į Lietuvą emigrantus, jų grįžimo kryptis, išsilavinimą, užimtumo padėtį grįžus gyventi į Lietuvą bei vidutines pajamas. Taip pat analizuojama prieinama informacija apie vidinės migracijos srautus, mastą bei migruojančiųjų charakteristikas. Tikimės, kad ši ataskaita suteiks naudingos informacijos apie Lietuvos žmogiškuosius išteklius, leis tiksliau identifikuoti probleminius aspektus bei pasufleruos galimus sprendimus. Taip pat ši ataskaita prisidės prie tolesnio žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemos tobulinimo, prieinamų duomenų tikslinimo bei jų surinkimo gerinimo. Parsisiųsti galite čia ZMOGISKUJU_ISTEKLIU_BUKLES_ATASKAITA_2018