Home » Mūsų darbai » Naujo PO modelio kūrimas

Naujo PO modelio kūrimas

2018 m. rugsėjo 6 d.  LR Vyriausybėje įvyko renginys, kur buvo pristatomi projekto”Kurk Lietuvai” programos dalyvių rezultatai. Už Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos, kuri apimtų visas amžiaus grupes,  įtrauktų privatų sektorių ir sujungtų visas valstybėje esančias profesinio orientavimo veiklas, kūrimą buvo atsakinga PO komanda. Buvo suburtos visos atsakingos ir neabejingos institucijos prie apskritojo stalo, suvienodintos PO sąvokos, pasiūlytas naujas modelis, atskirtos ministerijų (ŠMM ir SADM, ŪM) atsakomybės, kas padės visoms amžiaus grupėms gauti efektyvias ir kryptingas paslaugas.

Džiaugiamės, jog, kaip asociacija, kuri vienija karjeros specialistus, turėjome galimybę vasarą prisijungti prie darbo grupės ir pasidalinti savo mintimis, gerąja praktika, įžvalgomis.  LKSA atstovavo Dalia Gaidamavičiūtė-Apulskė, Daiva Šilienė. Tikimės, jog mūsų indėlis buvo naudingas ir prasmingas. Paspaudę ant antraštės rasite PO modelio schemą.

PO