Home » Mūsų darbai » Projekto „Atrask save“ paslaugos jaunimui

Projekto „Atrask save“ paslaugos jaunimui

Šiuo metu Lietuvos darbo birža su Jaunimo reikalų departamentu prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Atrask save“. Projekto tikslinė grupė – švietimo sistemoje nedalyvaujantys ir ekonomiškai neaktyvūs jaunuolai nuo 15 iki 29 m.

JRD partneriai – 57 su jaunimu dirbančios organizacijos visoje Lietuvoje pravasariop pradėjo konsultuoti niekur nedirbančius, nesimokančius ir darbo biržoje neregistruotus jaunuolius. Pagrindinis tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno jauno žmogaus individualią situaciją, poreikius ir lūkesčius, padėti (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką arba įgyti patirties savanoriškoje praktikoje/stažuotėje.

Atrasti, pasiekti, informuoti apie projekto teikiamas nemokamas paslaugas ir galimybes sąlyginai neaktyvius, „išsibarsčiusius“ jaunuolius yra nemenkas iššūkis, tačiau pamažu į projekto veiklas įsitraukia vis daugiau jaunimo. Bene didžiausias šio projekto privalumas ir tuo pačiu prielaida darbo efektyvumui – individualizuotas dėmesys kiekvienam projekto dalyviui. Kiekvienos individualios situacijos aptarimui, problemų identifikavimui ir galimų sprendimų paieškai, reikiamų kompetencijų ugdymui projekto darbuotojai – vietos JGI koordinatoriai gali skirti kur kas daugiau laiko, su kiekvienu jaunuoliu dirbti intensyviau, nei dažną kartą valstybinių institucijų, pagalbos tarnybų darbuotojai.

Belieka tikėtis, jog kuo daugiau jaunuolių pasinaudos galimybe gauti reikiamą pagalbą ieškant darbo, įgyjant reikiamos profesinės/socialinės patirties, renkantis tolimesnį mokymosi ir tobulėjimo kelią.
Giedrė Paliulienė
projekto „Atrask save“ vietos JGI koordinatorė
Šiaulių Jaunimo centre

 

JRD    JG1 LDB KLA