Home » Politika » Karjeros specialistų ateitis mokyklose svarstoma Seime

Karjeros specialistų ateitis mokyklose svarstoma Seime

2015 kovo 18 dieną Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto darbotvarkėje buvo įtrauktas punktas “Parlamentinė kontrolė dėl Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos ,,Kaip organizuojamas ir vykdomas mokinių profesinis orientavimas“ rekomendacijų įgyvendinimo (kviečiami Švietimo ir mokslo ir Ūkio ministerijų atstovai) (E. Bulotaitė)”.

ŠMM atstovavo Aleksandra Sokolova, Saulius Zybartas ir Mečislavas Griškevičius. Mūsų asociaciją atstovavo Kęstutis Mikolajūnas ir Vidutė Ališauskaitė, LMNŠC atstovavo Danutė Talačkaitė.

ŠMM pristatė projekto “Ugdymas karjerai” (sutrumpintas pav.) veiklas bei rezultatus, nes būtent šio metu buvo daugiausia dėmesio skirta ugdymui karjerai mokyklose (anksčiau vadinta “profesinis orientavimas”). Taip pat projekto metu daug dėmesio buvo skirta karjeros specialistų tobulinimuisi. Bendras visų tikslas turėtų būti šių specialistų pareigybės įtvirtinimas švietimo įstatyme ir tam būtų skirtas finansavimas arba numatoma finansavimo tvarka iš mokinio krepšelio lėšų.

parengė Aivaras Pranarauskas