Home » Politika » Referencinės grupės susitikimas

Referencinės grupės susitikimas

Rugsėjo 17 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko ELGPN (angl. European Lifelong Guidance Policy Network) projekto Referencinės grupės susitikimas, skirtas aptarti suaugusiųjų ir socialinės atskirties grupių ugdymo karjerai paslaugų teikimo situaciją ir problematiką Lietuvoje. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos karjeros specialistų asociacijos atstovai Vidutė Ališauskaitė bei Kęstutis Mikolajūnas.
Susitikimo darbotvarkėje:

  1. Pasidalinimas naujovėmis, susijusiomis su profesinio orientavimo politika ir praktika.
  2. Atlikto tyrimo “Ugdymas karjerai Lietuvoje” rekomendacijų vykdymo.
  3.  Suaugusiųjų ir socialinės atskirties grupių ugdymo karjerai paslaugos Lietuvoje ir probleminių sričių išskyrimas (diskusija).

Kęstutis Mikolajūnas

  • pasidalino besibaigiančio VšĮ „Media Orbis“ įgyvendinamo pagal pasirašytą susitarimą su Lietuvos darbo birža Euroguidance projekto “Jaunų bedarbių karjeros valdymo kompetencijų tobulinimas naudojant inovatyvius metodus” rezultatais.

Plačiau apie projektą:
Lietuvos karjeros specialistų asociacijos puslapyje ir
Lietuvos darbo biržos veiklos aprašymuose,
apibendrinti rezultatai Lietuvos karjeros specialistų tinklapyje apie projektus ;

  • paminėjo, kad Profesinė sąjunga SOLIDARUMAS, kurios dalis yra karjeros specialistų profsąjunga, pasirašė Memorandumą dėl “Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo”, viena iš šalių LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pradėjo bendradarbiavimą. Nuoroda į memorandumą
  • pasidalino pastebėjimu, jog Latvijoje sėkmingai įgyvendinamos virtualios praktikos. Pažymėta, kad Lietuvos karjeros specialistų asociacija rems, kad tokios praktikos atsirastų ir plėtotųsi Lietuvoje;
  • informavo, jog yra kuriama karjeros valdymo kompetencijų (KVK) paslaugų pasiūlymas bendrojo ugdymo mokykloms, LKSA nariai yra pasirengę bei gali kompetentingai konsultuoti dėl KVK. Būtų tikslinga konsultuoti ir suaugusiuosius ir/ar suaugusiųjų mokyklas karjeros valdymo kompetencijų klausimais;
  • pasidalino, jog diskutuota karjeros valdymo kompetencijų aspektais su mokslininkais. Šiandien karjeros valdymo kompetencijos tampa ypač svarbios, nors kol kas jos išsamiai neapima šio laikmečio keliamų reikalavimų, tad karjeros konsultantams ir konsultavimui keliami nauji uždaviniai. Žmogus turi ne tik valdyti savo karjerą, kaip pvz. organizacijos viduje, bet ir valdyti jos etapų gyvavimo ciklus (karjeros pokyčius).

Kiti dalyviai pasidalino naujienomis savo sektoriuose. Diskusija vyko apie karjeros paslaugų galimą teikimą suaugusiesiems esamos sistemos dalyvių rėmuose, t.y. nekuriant naujų institucijų. Pažymėta, kad jau dabar Vilniaus universiteto karjeros centras gali konsultuoti ir suaugusiuosius.
Kitas susitikimas planuojamas lapkritį, kai bus Euroguidance projektų rezultatų, įskaitant VšĮ „Media Orbis“ projektą, pasidalinimas geriausia patirtimi.
Susitikimo protokolas