Home » Mūsų darbai » Tarptautinės jaunimo dienos paminėjimas Vilniaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre

Tarptautinės jaunimo dienos paminėjimas Vilniaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre

Jaunimo darbo centre Vilniuje 2014 m. rugpjūčio 12 d., minint Tarptautinę jaunimo dieną, vyko renginiai „Mūsų jaunimas – iššūkių nebijanti karta“. Prie apskritojo stalo diskutavo jaunimo politikos atstovai, jaunimo organizacijų vadovai, karjeros specialistai, o mokymų salėje buvo organizuojami jaunimui skirti verslumo skatinimo, savęs pažinimo, motyvacijos ir kūno kalbos aspektų aptarimo praktiniai užsiėmimai.

Renginys_Vilniaus_JDC_Tarptautinei_jaunimo_dienai_pamineti Renginys_Vilniaus_JDC_Tarptautinei_jaunimo_dienai_pamineti_2

Apie iššūkius jaunimui kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriaus vedėjas, Jaunimo metodinės tarybos prie Vilniaus teritorinės darbo biržos pirmininkas Jonas Laniauskas ir Jaunimo reikalų tarybos narys, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ pirmininkas Aistis Ramanauskas bei Lietuvos karjeros specialistų asociacijos atstovė Agnė Junevičiūtė.

Renginys_Vilniaus_JDC_Tarptautinei_jaunimo_dienai_pamineti_4 Renginys_Vilniaus_JDC_Tarptautinei_jaunimo_dienai_pamineti_3 Renginys_Vilniaus_JDC_Tarptautinei_jaunimo_dienai_pamineti_5

Pranešėjai pasveikino gausiai susirinkusį jaunimą Tarptautinės jaunimo dienos proga. Jonas Laniauskas, dalindamasis asmenine patirtimi jaunimo politikos srityje, pasakojo apie darbą valstybės tarnyboje ir siūlė jaunimui išbandyti save šiame sektoriuje. Jis pristatė valstybinės tarnybos privalumus, tarnautojų rūšis, klases ir kategorijas.

Renginys_Vilniaus_JDC_Tarptautinei_jaunimo_dienai_pamineti_6

Aistis Ramanauskas džiaugėsi, kad yra daug jaunų žmonių, kurie ieško galimybių įgyti patirties, patobulinti kvalifikaciją, kuria verslus, nors kartais ir rizikuodami, viskuo domisi. Jis ragino jaunimą gerai apsvarstyti savo polinkius ir interesus bei pasirinkti sritis, kuriose norėtų dirbti, realizuoti save. Tai galima padaryti valstybėje tarnyboje, nevyriausybinėse organizacijose (toliau NVO) ir verslo sektoriuje. Lietuvoje yra labai daug nevyriausybinių organizacijų, kuriose dirba, jo žodžiais tariant, „pozityviai chaotiški, kūrybingi, drąsūs ir iššūkius priimantys žmonės“. Aistis pristatė darbo NVO privalumus: tai galimybė užmegzti įdomias ir naudingas pažintis. „Per penkis skambučius galima pasiekti ir Anglijos karalienę“,- kalbėjo A. Ramanauskas. Kiti privalumai: galima įgyti įvairių įgūdžių ir kompetencijų, išbandyti įvairias veiklos sritis; galima klysti ir gauti vertingų pamokų ateičiai; tai yra iššūkių priėmimas, galimybė pakeisti neigiamus dalykus valstybės gyvenime.

Renginys_Vilniaus_JDC_Tarptautinei_jaunimo_dienai_pamineti_7

Informaciją parengė Vilniaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyrius, tel. (8 5) 233 3834. Foto Birutės Balynienės.