Home » Mūsų darbai » „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“

„Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“

„Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“ vyks š. m. spalio 16-17 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, 4-ioje salėje.

Tai – moksleivių profesinio orientavimo į tekstilės ir aprangos sektorių renginys, kurio metu Lietuvos moksleiviai bus supažindinami su aprangos ir tekstilės pramonės sektoriumi. „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“ tikslas– moksleivių ir jaunimo tarpe populiarinti Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonę kaip inovatyvią,
naujas technologijas taikančią, konkurencingą pramonės šaką, turinčią ilgalaikes ir patrauklias verslo plėtros perspektyvas, formuoti teigiamą aprangos ir tekstilės pramonės įvaizdį.

Šiame renginyje prisistatys Lietuvos aukštosios ir profesinės technikos mokyklos, ruošiančios darbininkiškas profesijas ir specialistus aprangos ir tekstilės pramonei , tokiu būdu pristatant jaunimui visą galimų profesijų mūsų sektoriuje spektrą. Vienas iš renginio tikslų – paskatinti jaunus žmones rinktis su darbu Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonėse susietas profesijas. Renginyje savo mokymo programas pristatys Kauno kolegija, Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakultetas, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dizaino kolegija, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, Šiaulių profesinio rengimo centro technologijų skyrius, Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuvos fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės institutas, Kauno Šv. Ignaco Lojolos kolegija.

Renginys „ Vilnius Fashion & Textile Avenue” vyks tarptautinės tekstilės ir aprangos pramonės parodos „ Baltic Fashion & Textile Vilnius“, kuri š.m. spalio 16-18 d. vyks Litexpo 5-oje salėje , kur savo produkciją bei paslaugas pristatys apie 250 aprangos ir tekstilės kompanijų iš beveik 20-ies pasaulio šalių, metu. Absoliuti dauguma šios parodos dalyvių – iš Lietuvos. Tokiu būdu moksleiviams bus suteikta galimybė ne tik gauti informaciją apie ruošiamas profesijas aprangos ir tekstilės sektoriuje , bet ir supažindinti su šios pramonės šakos aktualijomis.

Apsilankymas tiek renginyje „ Vilnius Fashion & Textile Avenue”, tiek ir parodoje „ Baltic Fashion & Textile Vilnius“ –nemokamas. Renginio programą rasite čia.

Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus svarba šalies ūkiui yra ir vidutiniu laikotarpiu išliks pakankamai didelė. Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOB) neseniai paskelbtoje įžvalgoje dėl profesinių įgūdžių poreikio ES tekstilės, odos ir drabužių sektoriuje prognozuoja, kad ilgalaikiu laikotarpiu iki 2025 m. Lietuvoje tekstilės, odos ir siuvimo sektoriuje darbuotojų skaičius nemažės ir jame dirbs apie 30 tūkst. žmonių. Nuosekliai didėja ir šios pramonės šakos eksporto apimtys, kurios 2014 m. pirmame pusmetyje, lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, augo 7,7 proc.