Home » Mūsų darbai » Inovatyvūs renginiai jauniems bedarbiams

Inovatyvūs renginiai jauniems bedarbiams

2014 m. birželio–spalio mėn. visose šalies teritorinėse darbo biržose pagal VšĮ “Media orbis” su Lietuvos darbo birža pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą įgyvendiname projekte „Jaunų bedarbių karjeros valdymo kompetencijų tobulinimas naudojant inovatyvius metodus“ samdomi bei savanoriaujantys profesionalūs karjeros konsultantai – Lietuvos karjeros specialistų asociacijos ir Karjeros specialistų profsąjungos “Solidarumas” nariai, sukaupę sėkmingos darbo patirties taikant inovatyvius, aktyvius karjeros kompetencijų ugdymo(si) metodus, jauniems bedarbiams veda motyvacijos didinimo ir simuliacinius darbo pokalbio užsiėmimus.
Praktiniuose motyvaciniuose užsiėmimuose “Pamėginkim kitaip” 18-29 metų jaunuolių atitinkamoms tikslinėms grupėms padedama plėtoti asmeninę (savęs pažinimo, teigiamo/objektyvaus savęs vertinimo), karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, kūrybiškumo, efektyvios darbo paieškos ir komunikavimo kompetencijas. Šiuose renginiuose taikomi Pasaulio kavinės („World Cafe“), koučingo, darbo grupėse, W. Disnėjaus modelio, diskusijų, žaidimų, grįžtamojo ryšio metodai, kūrybinės užduotys ir kt.
Simuliaciniuose užsiėmimuose “Darbo pokalbis” lektoriai taiko vaidmenų ir situacijų, savianalizės, stebėjimo, atvejo analizės, mokymosi bendradarbiaujant ir kitus metodus, sudaromos sąlygos įgyti praktinės patirties dalyvaujant darbo pokalbyje, padedama analizuoti ir suprasti savo bei kitų elgesį, efektyvios komunikacijos principus.
Projekto metu bus pravesta iš viso 40 inovatyvių karjeros kompetencijas plėtojančių ir motyvaciją didinančių renginių. Projekto pabaigoje bus atliktas dalyvių pasitenkinimo teiktomis paslaugomis tyrimas. Jau dabar matyti, jog jaunų bedarbių atsiliepimai puikūs, jaunuoliai tvirtina, jog įgijo daugiau vertingos patirties, pasitikėjimo savimi, žinių, kurias galės panaudoti ieškodami darbo, pageidaujama dar daugiau užsiėmimų, individualių konsultacijų.
Projektinė veikla buvo finansuota iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Erasmus plus euro guidance europass