Home » Politika

Category Archives: Politika

Lietuvos moksleivių sąjunga palaiko ugdymą karjerai mokyklose

Lietuvos moksleivių sąjunga suvokdama ugdymo karjerai svarbą ir reikalingumą moksleiviams bei ugdymo įtaką šalies darbo jėgos efektyvumui ir aktyvumui ateityje ragina vadovautis Valstybinės švietimo strategijos 2013 – 2022 19.4 punktu: ,,sudaryti sąlygas asmenims savarankiškai valdyti karjerą teikiant individualizuotas įvairių formų paslaugas realioje ir virtualioje aplinkoje, plečiant tam reikalingus gebėjimus ir galimybes, ugdant svarbias kompetencijas, formuojant gyvenimo kelio (karjeros) rinkimosi sąmoningumą bei ugdymosi tęstinumą’’ bei atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus. 1. Užtikrinti lygias galimybes ir ugdymo karjerai prieinamumą mažesniuose miestuose, daugiau dėmesio skirti atokiose kaimo mokyklose esantiems moksleiviams; 2. Suteikti konsultacijas karjerai nuo 8 klasės: moksleiviams suteikti informacijos, kodėl yra svarbu planuoti … Skaityti daugiau

Karjeros specialistų ateitis mokyklose svarstoma Seime

2015 kovo 18 dieną Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto darbotvarkėje buvo įtrauktas punktas “Parlamentinė kontrolė dėl Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos ,,Kaip organizuojamas ir vykdomas mokinių profesinis orientavimas“ rekomendacijų įgyvendinimo (kviečiami Švietimo ir mokslo ir Ūkio ministerijų atstovai) (E. Bulotaitė)”. ŠMM atstovavo Aleksandra Sokolova, Saulius Zybartas ir Mečislavas Griškevičius. Mūsų asociaciją atstovavo Kęstutis Mikolajūnas ir Vidutė Ališauskaitė, LMNŠC atstovavo Danutė Talačkaitė. ŠMM pristatė projekto “Ugdymas karjerai” (sutrumpintas pav.) veiklas bei rezultatus, nes būtent šio metu buvo daugiausia dėmesio skirta ugdymui karjerai mokyklose (anksčiau vadinta “profesinis orientavimas”). Taip pat projekto metu daug dėmesio buvo skirta karjeros specialistų tobulinimuisi. Bendras visų … Skaityti daugiau

Referencinės grupės susitikimas

Rugsėjo 17 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko ELGPN (angl. European Lifelong Guidance Policy Network) projekto Referencinės grupės susitikimas, skirtas aptarti suaugusiųjų ir socialinės atskirties grupių ugdymo karjerai paslaugų teikimo situaciją ir problematiką Lietuvoje. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos karjeros specialistų asociacijos atstovai Vidutė Ališauskaitė bei Kęstutis Mikolajūnas. Susitikimo darbotvarkėje: Pasidalinimas naujovėmis, susijusiomis su profesinio orientavimo politika ir praktika. Atlikto tyrimo “Ugdymas karjerai Lietuvoje” rekomendacijų vykdymo.  Suaugusiųjų ir socialinės atskirties grupių ugdymo karjerai paslaugos Lietuvoje ir probleminių sričių išskyrimas (diskusija). Kęstutis Mikolajūnas pasidalino besibaigiančio VšĮ „Media Orbis“ įgyvendinamo pagal pasirašytą susitarimą su Lietuvos darbo birža Euroguidance projekto “Jaunų bedarbių karjeros valdymo … Skaityti daugiau